Konsert 15 mars kl 19.00

Winterreise - konserten

Med anledning av vår uppsättning av Elfriede Jelineks teaterpjäs Winterreise ger vi också Schuberts verk i sin helhet framfört av pianist Anna Christensson, här tillsammans med mezzosopran Ivonne Fuchs. 

Jelinek har sagt att Franz Schubert är den mänskliga konstnär som hon
håller högst, och hans Winterreise ser hon som det främsta konstverket: en
sångcykel om 24 sånger.
Verket komponerades 1827 i Wien av en 30-årig Schubert, redan svårt
sargad av sjukdom. Texterna skrevs några år tidigare av Wilhelm Müller.

Jelineks pjäs Winterreise står i ständig dialog med detta verk, såväl till formen som
till innehållet. Sångernas Vandrare måste bryta upp och ge sig iväg på en resa
ut i det okända, om vintern, där det enda sällskapet är skällande hundar och en
kråka som envist följer efter.
Schubert uruppförde sångerna själv i ett privat sällskap och mottagandet av de
”dystra sångerna” var blandat. Själv sa han att ”Dessa sånger har förnöjt mig
mer än några andra, och med tiden kommer de förnöja även er.”

Konserten är ca 1,15 tim, ingen paus.