Pressbild #ärdetkrigän Foto: Jens Sethzman
På bilden från vänster: Malin Mases Arvidsson, Otto Hargne, Kardo Mirza, Freddy Åsblom


Pressbild #ärdetkrigän Foto: Jens Sethzman
På bilden från vänster: Malin Mases Arvidsson, Kardo Mirza, Otto Hargne, Freddy Åsblom


Pressbild/Affischbild #ärdetkrigän
Foto: Jens Sethzman