Välj år

Nu finns möjligheten att återse höstens succéföreställning!

Vi ett exklusivt tillfälle, lördag 7 maj kl 19.00, spelar vi Lagarna som en uppvärmning inför vårt besök på Teaterbiennalen i Gävle.

Pjäsen Lagarna är praktisk filosofi; är människan sina handlingar eller sina avsikter? I Christina Ouzounidis tonsäkra text möter vi tre skådespelare, 1, 2 och 3 som envist påstår att de inte är Agamemnon, Klytaimnestra, Ifigenia. I denna tragedis ramar med mamma-pappa-barn ryms allas våra existentiella livsfrågor.

3:
- Jag är inte ett offer.
1:
- Jag är inte den mor som inte kunde skydda sitt barn.
2:
- Jag är ingen mördare.


Recensioner:

Expressen | nummer.se

Text: Christina Ouzounidis

Regissör: Olof Hanson

Scenografi och ljus: SUTODA

Kostym: Jenny Linhart

Musik: Jens Ohlin

Mask: Frida Johansson

Skådespelare: Lina Englund · Sandra Huldt · Claes Ljungmark

Förlag

Colombine Teaterförlag