Teater Galeasen bildades 1983 och räknas som en av Sveriges mest intressanta och betydelsefulla grupper. Se mer under “Om Galeasen”.

Galeasen är en ekonomisk förening, en organisationsform som bygger på ett öppet medlemskap. Aktuell styrelsesammansättning är:

Styrelseledamöter

Daniel Furman
Redaktör SVT Nyheter

Vilma Seth
Kommunikatör Folkteatern i Gävleborg

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker, tidigare bl.a. Civilminister och Kulturminister

Hannes Meidal
Skådespelare och Dramatiker

Joakim Bayoumi Karlsson, arbetstagarrepresentant
Producent Galeasen

Styrelsesuppleanter

Sophia Artin
Teaterchef Galeasen

Anna-Lo Fjellström
Regiassistent, Skådespelare mm.

Sandra Backman
Skådespelare, Regissör, Producent mm.
Scenkonst Z, Galeasen mm