Teater Galeasen bildades 1983 och räknas som en av Sveriges mest intressanta och betydelsefulla grupper. Se mer under “Om Galeasen”.

Galeasen är en ekonomisk förening, en organisationsform som bygger på ett öppet medlemskap. Aktuell styrelsesammansättning är:

Styrelseledamöter

Lena Ulander, ordförande

Hannes Meidal
Skådespelare och dramatiker

Agnes Norlin

Joakim Bayoumi Karlsson, arbetstagarrepresentant
Producent Teater Galeasen

Styrelsesuppleanter

Anna-Lo Fjellström
Regiassistent, skådespelare

Sandra Backman
Skådespelare, regissör, producent
Scenkonst Z, Teater Galeasen