Teater Galeasen bildades 1983 och räknas som en av Sveriges mest intressanta och betydelsefulla grupper. Se mer under “Om Galeasen”.

Galeasen är en ekonomisk förening, en organisationsform som bygger på ett öppet medlemskap. Aktuell styrelsesammansättning är:

Styrelseledamöter

Lena Uhlander, ordförande
Producent

Staffan Göthe
Dramatiker och skådespelare

Hannes Meidal
Skådespelare och dramatiker

Tomas Karlsson
Jurist

Joakim Bayoumi Karlsson, arbetstagarrepresentant
Producent Teater Galeasen

Styrelsesuppleanter

Agnes Norlin
Regisassistent, produktionsledare

Anna-Lo Fjellström
Regiassistent, skådespelare

Sandra Backman
Skådespelare, regissör, producent